dspaceThe Cape Peninsula University of Technology (CPUT) Electronic Theses and Dissertations (ETD) repository holds full-text theses and dissertations submitted for higher degrees at the University (including submissions from former Cape Technikon and Peninsula Technikon).

Now showing items 1-1 of 1

    • Gevallestudie van realistiese wiskudige benadering in getalbegrip 1-99 

      Cloete, Catharina Sandra Magdalena (Cape Peninsula University of Technology, 2009)
      Huidiglik is die uitslae van wiskunde in Suid-Afrika baie swak in vergelyking met ander lande. Selfs die meeste Afrika-Iande presteer beter, Die doel van hierdie studie is om die redes en gevolge vir hierdie swak prestasies ...